Instytucja: 

JASIENICA ROSIELNA

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

2

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Informacja publiczna przez JASIENICA ROSIELNA

  Ad. 1 Tak, są prowadzone media

  Ad.2 Kwartalnik „Gmina Jasienica Rosielna” z siedzibą w Urzędzie Gminy
  Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, wydawany przez Urząd
  Gminy Jasienica Rosielna

  Ad.3 Kwartalnik jest dostępny na stronie gminy: www.jasienicarosielna.pl
  <http://www.jasienicarosielna.pl>, w zakładce O GMINIE/KWARTALNIK GMINNY
  pod adresem
  http://www.jasienicarosielna.pl/index.php/o-gminie/kwartalnik-gminny-gmina-jasienica-rosielna

  Ad.4 Kwartalnik „Gmina Jasienica Rosielna” jest zarejestrowane w Sądzie
  Okręgowym w Krośnie pod numerem 229

  Ad. 5 W załączniku przesyłamy archiwalne numery kwartalnik w pdf.

  Ad. 6 wydatki w 2015r. wyniosły 26 920,21 zł

                                     w 2016r. – 37 972,05 zł

                                     w 2017r. – 25 424,17 zł

                                     w 2018r. – 5 203,76 zł.

  Z poważaniem,

  *Anna Augustyn-Mas**ł**yk*

  Podinspektor ds.promocji gminy i obsługi klienta

  *Urz**ą**d Gminy Jasienica Rosielna*

  *36-220 Jasienica Rosielna 240 *

  Załączniki