Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KOMAŃCZA

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@komancza.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-17 12:36

  odczytano w dniu 2018-07-17 13:17.

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security

 • wniosek o informację publiczną przez KOMAŃCZA

  W odpowiedzi na e-mail z dnia 17 lipca informuję że:

  1. w urzędzie Gminy Komańcza oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy (
  GOK) nie są prowadzone media( gazeta, radio, telewizja).

  2. na przełomie lat od 2015 do 2017 poniesione były koszty na ogłoszenia:

  - 2015 r. - 900,00 zł

  - 2016 r. - 1200,00 zł

  - 2017 r. - 1000,00 zł

  - 2018 r. ( 31.07.2018 r.) - 600,00 zł

  Danuta Nagórzańska- Gał - dyr. GOK w Komańczy

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security