Instytucja: Krosno

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: odp. media, ogłoszenia, materiały promocyjne przez Krosno

  OK.1431.84.2018.F

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 17 lipca 2018 r. udzielam odpowiedzi w zakresie:

  1) Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  Odp.1) NIE

  2) Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  Odp.2) Nie dotyczy

  3) Promy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  Odp.3) Nie dotyczy

  4) Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  Odp.4) Nie dotyczy

  5) Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  Odp.5) Nie dotyczy

  Odnośnie zapytania w zakresie informacji o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) odpowiedź zostanie udzielona najpóźniej do dnia 14 września 2018 r. z uwagi na konieczność zebrania informacji za okres wskazany we wniosku od kilu wydziałów.

  Paweł Mierzyński
  Naczelnik
  Wydziału Organizacyjnego,
  Zarządzania Kadrami i Kontroli

 • Fwd: wydatki GMK na promocję lata 2015-2018 przez Krosno

  OK.1431.84.2018.F

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 17 lipca 2018 r. w załączeniu przesyłam skany odpowiedzi Wydziału Kultury i Sportu, Wydziału Promocji i Turystyki oraz Wydziału Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów w zakresie informacji o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Paweł Mierzyński
  Naczelnik
  Wydziału Organizacyjnego,
  Zarządzania Kadrami i Kontroli

  Załączniki