Instytucja: 

SANOK

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • (bez tematu) przez SANOK

  Waldemar Och

  Sekretarz Miasta Sanoka

  {{ email }}

  tel.(+48) 13 46 52 811

 • informacja publiczna przez SANOK

  OR.1431.26.2018
  Sanok, 30.07.2018 r.

  Wnioskodawca: Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska

  ul. Ursynowska
  22/2

  02-605 Warszawa

  {{ email }}

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej otrzymany
  pocztą elektroniczną w dn. 17.07.2018r.

  informuję, że Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku jest wydawcą Gazety
  Samorządowej Tygodnik Sanocki.

  Link do strony <https://tygodniksanocki.pl/> https://tygodniksanocki.pl/

  Tygodnik jest zarejestrowany w KRS.

  Wszystkie numery pisma w wersji elektronicznej dostępne są na podanej
  stronie internetowej.

  Pytanie o wydatki gminy na ogłoszenia etc. w latach 2015-2018 zawarte w
  końcowej części

  wniosku dotyczy informacji publicznej przetworzonej, o której mowa w art. 3
  ust. 1 pkt. 1

  z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z
  2018r. poz. 1330 z późn. zm),

  "Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji
  publicznej, w tym

  uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to
  szczególnie istotne dla interesu publicznego".

  Zgodnie z cyt. przepisem, jeżeli żądana informacja ma charakter
  przetworzony, to jej udostępnienie wymaga

  od wnioskodawcy wykazania, że uzyskanie tej informacji jest szczególnie
  istotne dla interesu publicznego

  (wyrok NSA z 5.03.2013r. sygn. akt I OSK 3097/12 ).

  Brak w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma uzasadnienia,
  wskazującego na istnienie

  szczególnie istotnego interesu publicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 1
  pkt. 1 cytowanej ustawy spowoduje

  pozostawienie tej części wniosku bez rozpoznania.

  Informacje wytworzył i udostępnił

  Waldemar Och

  Sekretarz Miasta Sanoka

  {{ email }}

  tel.(+48) 13 46 52 811