Instytucja: 

Tarnobrzeg

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Tarnobrzeg

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 17.07.2018 12:36

  odczytano w dniu 17.07.2018 14:49.

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Tarnobrzeg

  PSK-IV.1431.4.2018

  Tarnobrzeg, dnia 30 lipca 2018 roku

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  Dotyczy: udzielenia informacji publicznej.

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, złożony
  17.07.2018 roku informuje, że:

  Miasto Tarnobrzeg posiada udziały w Wydawnictwie Samorządowym "Tygodnik
  Nadwiślański" Spółka z o.o., która jest wydawcą "Tygodnika Nadwiślańskiego".
  Jednocześnie każdego miesiąca wydawany jest dodatek do "Tygodnika
  Nadwiślańskiego", będący miejskim informatorem samorządowym pn. "Merkuriusz
  Tarnobrzeski". Dodatkowo "Merkuriusz Tarnobrzeski" dystrybuowany jest
  również pod adresy gospodarstw domowych mieszkańców miasta Tarnobrzega.
  "Merkuriusz Tarnobrzeski" nie jest wydawnictwem zarejestrowanym w sądzie.
  Jego wydawcą jest Urząd Miasta Tarnobrzega, a redagowany jest w Wydziale
  Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Tarnobrzega.

  "Tygodnik Nadwiślański" jest zarejestrowanym w sądzie czasopismem i
  dystrybuowany jest odpłatnie. Urząd Miasta Tarnobrzega nie posiada
  udostępnionych przez wydawnictwo numerów czasopisma w wersji cyfrowej. Można
  je zakupić pod adresem internetowym czasopisma:

  http://tyna.info.pl/

  Natomiast poszczególne numery "Merkuriusza Tarnobrzeskiego" posiadają
  swoją wersję cyfrową i udostępnione są bezpłatnie pod adresem internetowym:

  http://www.tarnobrzeg.pl/urzad/merkuriusz/.

  Gmina Tarnobrzeg wydatkowała na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
  dedykowane lub innego typu promocje następujące wysokości środków
  budżetowych znajdujących się w dziale 750 klasyfikacji budżetowej:

  - w 2015 roku - 150 455,71 zł

  - w 2016 roku - 186 702,87

  - w 2017 roku - 237 315,98 zł

  - w 2018 roku ( do chwili odpowiedzi na niniejszy wniosek) - 154 222,49 zł

  Z poważaniem

  Robert Chrząstek - Inspektor

  Wydział Promocji, Sportu i Kultury

  Urząd Miasta Tarnobrzega

  ul. Kościuszki 32

  39-400 Tarnobrzeg

  Email: {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  Tel. 15 81 81 517

 • Nie przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Tarnobrzeg

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 17.07.2018 11:36

  usunięto w dniu 25.01.2019 10:21.