Instytucja: 

BOLESŁAWIEC

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez BOLESŁAWIEC

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_9aE5vTY.txt
 • wniosek o informację publiczną przez BOLESŁAWIEC

  Szanowni Państwo,

  Gmina Miejska Bolesławiec posiada 40% udziałów w Telewizji Bolesławiec,
  która powstała w 1991 r. http://boleslawiec.tv/

  Samorządowa instytucja kultury Gminy Miejskiej Bolesławiec Muzeum Ceramiki
  jest wydawcą "Rocznika Bolesławieckiego" (wydawany od 2009 r. - ukazał się X
  tom)

  http://www.rocznikboleslawiecki.pl/

  https://xn--bolesawiec-e0b.pl/miasto/index.php?option=com_content
  <https://xn--bolesawiec-e0b.pl/miasto/index.php?option=com_content&view=arti
  cle&id=1656:promocja-jubileuszowego-wydania-rocznika-boles%C5%82awieckiego&c
  atid=9&Itemid=125>
  &view=article&id=1656:promocja-jubileuszowego-wydania-rocznika-boles%C5%82aw
  ieckiego&catid=9&Itemid=125

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1628006493991782
  <https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1628006493991782&id=18667
  9738124472> &id=186679738124472

  "Rocznik Bolesławiecki" posiada numer ISSN 2080-9875

  Wersji pdf pięciu ostatnich "Roczników Bolesławieckich" przesłać nie możemy
  z uwagi na wiążące nas umowy z autorami tekstów i fotografii. Znaczną część
  materiałów znaleźć można na stronie "Rocznika". Jeśli potwierdzicie Państwo
  wolę otrzymania "Rocznika Bolesławieckiego", z przyjemnością prześlemy
  przykładowy egzemplarz w wydaniu książkowym na Wasz adres.

  Wydatki Gminy Miejskiej Bolesławiec na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
  materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do
  dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku zawierają się w rozdziale
  75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"; odsyłam do sprawozdań z
  wykonania budżetu miasta za poszczególne lata:

  2015 -
  http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=169086

  2016 -
  http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=178195

  2017 -
  http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=188408

  Za rok 2018 kwota ta na 30 czerwca 2018 r. wynosi 250.544,13 zł

  Pozdrawiam

  JERZY ZIELIŃSKI

  Sekretarz Miasta

  tel. 75 64 56 406

  Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje
  przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może zawierać
  informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo
  jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: powiadomić
  niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tę wiadomość,
  usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać
  i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek
  formie.

  This email and any attached files are confidential and may be legally
  privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure,
  reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this
  communication is strictly prohibited. If you have received this transmission
  in error please notify the sender immediately and then delete this email.

  Załączniki

  • image003.jpg