Instytucja: LUBIN

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o infomację publiczną przez LUBIN

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na mail z dn. 16 lipca 2018 r. odpowiadam:

  - tak, w spółce z udziałem kapitału Gminy Miejskiej Lubin

  - gazeta, telewizja, portal internetowy prowadzone przez TVL Sp. z o.o.

  - http://tvl.pl/program/
  - Gmina Miejska Lubin nie prowadzi dziennika ani czasopisma
  - nie dotyczy
  - odpowiedź wymaga zebrania i przetworzenia danych, dlatego zostanie przesłana w terminie późniejszym

  Z poważaniem

  -- Jacek Mamiński rzecznik prasowy prezydenta Lubina tel. 76 7468114 tel. kom. 532376251

  Urząd Miejski w Lubinie
  ul. Kilińskiego 10
  59-300 Lubin
  tel. 76 7468-100, fax. 76 7468-267
  http://www.lubin.pl
  http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl
  e-mail: kontakt@um.lubin.pl
  skrytka ePUAP: /um-lubin/skrytka