Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7650@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez GÓRZYCA

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: ug@gorzyca.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Data: 2019-02-16 21:09

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • odpowiedź na Wniosek o informacje publiczną przez GÓRZYCA

  Urząd Gminy w Górzycy, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej złożony na skrzynkę e-mailową Urzędu Gminy w
  Górzycy w dniu 16.02.2019 r. przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska z
  siedzibą ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa udzielając odpowiedzi na
  zadane w treści wniosku pytania, przekazuje następujące informacje:
  1. W Urzędzie Gminy w Górzycy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy
  Górzyca prowadzone są jedynie media internetowe.

  2. Media prowadzone w Urzędzie Gminy w Górzycy i jednostkach
  organizacyjnych Gminy Górzyca:
  a) Urząd Gminy w Górzycy:
  strona internetowa: http://gmina.gorzyca.pl/
  b) Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy:
  strona internetowa: http://sport.kultura.gorzyca.pl/;
  facebook:
  https://www.facebook.com/pg/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-G%C3%B3rzycy-484442864938859/posts/
  c) Warsztat Terapii Zajęciowej w Żabicach:
  facebook: https://www.facebook.com/WTZZabice/
  d) Środowiskowy Dom Samopomocy w Górzycy:
  facebook: https://www.facebook.com/SDSGORZYCA/
  e) Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Górzycy:
  strona internetowa: https://zsgorzyca.superszkolna.pl/;
  facebook:
  https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-W%C5%82adys%C5%82awa-Broniewskiego-w-G%C3%B3rzycy-806497066162253/
  f) Szkoła Podstawowa im. Kresowian w Czarnowie:
  strona internetowa: https://spkresowianie.edupage.org/;
  facebook:
  https://www.facebook.com/pages/category/Elementary-School/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Kresowian-w-Czarnowie-1638498956418688/

  3. Wydatki Gminy Górzyca na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
  dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017, 2018 do
  dnia
  udzielenia odpowiedzi:
  a. 2015 r. – 4103,00 zł;
  b. 2016 r. – 4103,00 zł;
  c. 2017 r. – 4103,00 zł;
  d. 2018 r. – 4476,00 zł.

  Wójt Gminy Górzyca
  Robert Stolarski

  --
  Agnieszka Pilarska
  Kierownik Zespołu ds. funduszy UE, sekretariatu i promocji gminy

  tel. (95) 7591882, fax (95) 7836507
  e-mail: ug@gorzyca.pl

  Załączniki

 • krótkie pytanie przez GÓRZYCA

  Dzień dobry,

  kontaktuję się z Państwem ponieważ chciałbym przedstawić propozycję, która pozwoli Państwu uzyskać jeszcze większą rozpoznawalność w sieci, a co za tym idzie również zdobyć nowych klientów.

  Czy w związku z tym mógłbym przedstawić moją propozycję drogą mailową ?

  Oczywiście jest ona w żadnym stopniu nie zobowiązująca, wyłącznie do wglądu.

  Pozdrawiam
  Piotr Murek

  --
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus