Instytucja: 

ŁAGIEWNIKI

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ŁAGIEWNIKI

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@lagiewniki.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-16 09:05

  odczytano w dniu 2018-07-16 09:13.

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 16 lipca 2018 r. przez ŁAGIEWNIKI

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16
  lipca 2018 roku Urząd Gminy Łagiewniki informuje, że:

  • Urząd Gminy Łagiewniki wydaje bezpłatny biuletyn informacyjny „Kurier
  Łagiewnicki”.
  • Wydane dotychczas numery dostępne są pod adresem internetowym
  http://www.it.slezanie.eu/lagiewniki/?biuletyn-informacyjny-kurier-lagiewnicki-od-2016,196
  w formacie PDF;
  • Wydatki Gminy na promocję za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2018 r.
  o 2015 r. – 30 198,53 zł
  o 2016 r. – 41 915,18 zł
  o 2017 r. – 44 437,71 zł
  o 2018 r. do 30.06.2018 r. – 21 106,55 zł

  Katarzyna Kukiełka
  Urząd Gminy Łagiewniki