'

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - wydanych do 15 października 2018 roku, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7025@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez MARCISZÓW

  Marciszów, 18.01.2019

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  * ODPOWIEDŹ
  na wniosek o udzielenie informacji publicznej*

  Gmina Marciszów po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 07.01.2019 r.
  dotyczącego udzielenia informacji publicznej w zakresie:

  *"**- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego
  wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w
  samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy),
  prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
  gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
  organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
  czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - wydanych do 15 października 2018 roku, w formacie
  pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku."*

  uprzejmie informuje, iż Gmina Marciszów ani żadna z jednostek podległych
  (GOPS Marciszów, ZGK „Wodociągi Marciszowskie”, Zespół
  Szkolno-Przedszkolny w Marciszowie) nie wydaje własnej prasy, radia,
  telewizji oraz nie prowadzi własnego dziennika. W Gminie Marciszów
  prowadzone są jedynie obowiązkowe transmisji online z przebiegu sesji
  Rady Gminy Marciszów, które są dostępne pod adresem:

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLF4PtyLIOhCgbaFWq396jEGe6unzaGpvO

  Wydatki gminy w zakresie ogłoszeń w prasie lokalnej, w tym w portalu
  internetowym powiatowa.info, tj.: dot. zmiany studium uwarunkowań,
  kierunków zagospodarowania przestrzennego, przetargów na sprzedaż
  nieruchomości oraz informacji o wyznaczeniu nieruchomości do sprzedaży,
  a także artykułów, materiałów promocyjnych, internetowego serwisu
  informacyjnego dostępnego w serwisie YouTube pod adresem:

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLF4PtyLIOhCjcMJdlOWLztAewJAwLULTi

  w poszczególnych latach kształtowały się w sposób następujący:

  ·2015 – 13.056,23 zł,

  ·2016 – 13.738,58 zł,

  ·2017 – 7.824,61 zł,

  ·2018 – 4.808,60 zł

  _Sprawę prowadzi:_
  Mariusz Michalski
  Inspektor Ochrony Danych
  Urzędu Gminy w Marciszowie
  tel. 757410208 wew. 43

  Klauzula informacyjna RODO Urzędu Gminy w Marciszowie:
  http://bip.marciszow.pl/index.php?dzial_id=276&wyb_grupa=RODO