Instytucja: Opole

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedz na wniosek przez Opole

  Dzień dobry zgodnie z prośbą odpowiadamy na powyższy wniosek

  jeśli wystąpiły by jakiekolwiek pytania proszę o kontakt

  --
  *Jędrek Szotek*
  **Instruktor ds. Kulturalno-Oświatowych
  Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"*

  T**e**l.* 77 4412370
  *E-mail**: *j.szotek@mopr.opole.pl

  www.mopr.opole.pl
  *
  **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  *ul. Armii krajowej 36
  45-071 Opole*
  *

  KLAUZULA POUFNOŚCI
  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan prawidłowym
  adresatem powyższej wiadomości, jakiekolwiek jej ujawnienie,
  reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle
  zabronione. Jeśli otrzymała Pani/otrzymał Pan niniejszy przekaz wskutek
  błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie
  otrzymanych informacji. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek
  błędy lub zniekształcenia w niniejszej wiadomości, które mogły powstać w
  wyniku jej elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości
  proszę zwrócić się o przesłanie papierowej kopii niniejszej wiadomości
  do nadawcy.

  Załączniki

 • odpowiedz na wniosek załączniki pdf przez Opole

  --
  *Jędrek Szotek*
  **Instruktor ds. Kulturalno-Oświatowych
  Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"*

  T**e**l.* 77 4412370
  *E-mail**: *j.szotek@mopr.opole.pl

  www.mopr.opole.pl
  *
  **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  *ul. Armii krajowej 36
  45-071 Opole*
  *

  KLAUZULA POUFNOŚCI
  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan prawidłowym
  adresatem powyższej wiadomości, jakiekolwiek jej ujawnienie,
  reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle
  zabronione. Jeśli otrzymała Pani/otrzymał Pan niniejszy przekaz wskutek
  błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie
  otrzymanych informacji. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek
  błędy lub zniekształcenia w niniejszej wiadomości, które mogły powstać w
  wyniku jej elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości
  proszę zwrócić się o przesłanie papierowej kopii niniejszej wiadomości
  do nadawcy.

  Załączniki

 • odpowiedz na wniosek pliki pdf przez Opole

  --
  *Jędrek Szotek*
  **Instruktor ds. Kulturalno-Oświatowych
  Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"*

  T**e**l.* 77 4412370
  *E-mail**: *j.szotek@mopr.opole.pl

  www.mopr.opole.pl
  *
  **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  *ul. Armii krajowej 36
  45-071 Opole*
  *

  KLAUZULA POUFNOŚCI
  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan prawidłowym
  adresatem powyższej wiadomości, jakiekolwiek jej ujawnienie,
  reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle
  zabronione. Jeśli otrzymała Pani/otrzymał Pan niniejszy przekaz wskutek
  błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie
  otrzymanych informacji. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek
  błędy lub zniekształcenia w niniejszej wiadomości, które mogły powstać w
  wyniku jej elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości
  proszę zwrócić się o przesłanie papierowej kopii niniejszej wiadomości
  do nadawcy.

  Załączniki

 • odpowiedz na wniosek pliki pdf przez Opole

  --
  *Jędrek Szotek*
  **Instruktor ds. Kulturalno-Oświatowych
  Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"*

  T**e**l.* 77 4412370
  *E-mail**: *j.szotek@mopr.opole.pl

  www.mopr.opole.pl
  *
  **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  *ul. Armii krajowej 36
  45-071 Opole*
  *

  KLAUZULA POUFNOŚCI
  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan prawidłowym
  adresatem powyższej wiadomości, jakiekolwiek jej ujawnienie,
  reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle
  zabronione. Jeśli otrzymała Pani/otrzymał Pan niniejszy przekaz wskutek
  błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie
  otrzymanych informacji. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek
  błędy lub zniekształcenia w niniejszej wiadomości, które mogły powstać w
  wyniku jej elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości
  proszę zwrócić się o przesłanie papierowej kopii niniejszej wiadomości
  do nadawcy.

  Załączniki

 • informacja przez Opole

  Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu uprzejmie
  informuje, że w Teatrze nie są prowadzone media.

  Z wyrazami szacunku

  Tamara Łomnicka-Kumala

  ________________________________

  Tamara Łomnicka-Kumala

  Kierownik działu administracyjno-gospodarczego

  Opolski Teatr Lalki i Aktora

  im. Alojzego Smolki

  tel. (77) 453 73 06; (77) 40790 47

  e-mail: kadry@teatrlalki.opole.pl

  ---
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Opole

  Dzień dobry,
  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

  pozdrawiam,

  Katarzyna Grabińska
  Samodzielny Referent
  Wydział Promocji

  Tel. +48 77 54 17 507
  Kom. + 48 509 659 704

  www.opole.pl<http://www.opole.pl/>

  Urząd Miasta Opola
  Rynek-Ratusz
  45-015 Opole

  [Macintosh HD:Users:mkula:Desktop:LOGO-OPOLA-KOLOR_rgb.jpg]

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek przez None

  Dzień dobry, w załączniku przesyłam odpowiedź Prezydenta Miasta Opola na
  wniosek dot. mediów. Poniżej przesyłam linki do naszych wydawnictw.

  https://www.opole.pl/dzial/samorzad/opoleikropka/

  https://ncpp.opole.pl/mic/

  Pozdrawiam

  Aleksandra Śmierzyńska

  Główny Specjalista

  Wydział Promocji

  T: +48 77 54 17 503

  K: +48 604 064 965

  E: <mailto:aleksandra.smierzynska@um.opole.pl>
  aleksandra.smierzynska@um.opole.pl

  <mailto:bp@um.opole.pl> bp@um.opole.pl

  <http://www.opole.pl/> www.opole.pl

  Urząd Miasta Opola

  Rynek-Ratusz

  45-015 Opole

  Załączniki