Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez POLSKACEREKIEW

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@polskacerekiew.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-17 12:38

  odczytano w dniu 2018-07-31 13:06.

 • odpwiedź na wniosek o informację publiczną przez POLSKACEREKIEW

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczna informuję, co następuje:

  Gmina Polska Cerekiew wydaje tylko miesięcznik o nazwie FLORIAN - informator
  społeczno-kulturalny Gminy Polska Cerekiew.

  Informator jest zarejestrowany w Sadzie, jest także publikowany na stronach
  internetowych gminy ) polskacerekiew.pl/304/Florian.html

  Wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub
  innego typu promocje to kwot:

  2015 r. - 3 444,00 zł, 2016 r. - 2 878,20 zł, 2017 r. - 2 446,20 zł , 2018
  - 2 361,60 zł.

  Pozdrawiam
  Urszula Golisz

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Polska Cerekiew
  ul. Raciborska 4
  47-260 Polska Cerekiew

  tel: 77/4801470