Instytucja: BIAŁA

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publucznej przez BIAŁA

  Dzień dobry.

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn.
  17.07.2018 r. przesyłam odpowiedzi na postawione pytania:

  -/czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
  osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - /*NIE*

  /- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
  gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
  organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;/ - *NIE DOTYCZY*

  /- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;/ -
  *NIE DOTYCZY*

  /- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
  czy jest on zarejestrowany w sądzie/; - *NIE DOTYCZY*

  /- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
  pdf./; - *NIE DOTYCZY*

  /- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku/ -
  *INFORMACJA DOT. TEGO PUNKTU W ZAŁĄCZNIKU DO WIADOMOŚCI E-MAIL.*

  --
  Marek Pluskota
  Urząd Gminy Biała
  Biała Druga 4b, 98-350 Biała
  tel. 691 719 384
  e-mail: m.pluskota@gminabiala.pl

  /Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27
  kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" właściciel skrzynki elektronicznej
  informuje, że Administratorem danych jest Wójt Gminy Biała. Adres Urzędu
  Gminy Biała: Biała Druga 4b, 98-350 Biała. Ponadto informujemy, że w
  stosunku do danych przetwarzanych przez Gminę Biała w ramach zadań
  zleconych przez administrację rządową – Wójt Gminy Biała występuje w
  roli współadministratora Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady
  ochrony danych osobowych w Polityce Prywatności.
  <https://www.biala.finn.pl/bipkod/18557145>/

  Załączniki