Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7811@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Wniosek o informacjepubliczną przez CZARNOŻYŁY

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, Urząd
  Gminy Czarnożyły udziela odpowiedzi na postawione pytania:
  ad. 1 W Urzędzie Gminy Czarnożyły oraz w jednostkach podległych nie są
  prowadzone media
  ad. 2 Nie dotyczy
  ad. 3 Nie dotyczy
  ad. 4 mina nie prowadzi dziennika czy czasopisma
  ad. 5 Nie dotyczy
  ad. 2 Wydatki gminy dotyczące promocji w podziale na lata:
  2015 - 11772,30 zł
  2016 - 11772,96 zł
  2017 - 12949,57 zł
  2018 - 16703,35 zł

  pozdrawiam Piotr Kędzia
  Urząd Gminy Czarnożyły
  tel. 43 841 68 05
  fax. 43 841 62 81
  mob. 693 638 568
  e-mail: ug@bip.czarnozyly.pl
  website: www.czarnozyly.pl

  W dniu 2019-03-17 17:47, sprawa-7811@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZARNOŻYŁY

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, Urząd
  Gminy Czarnożyły udziela odpowiedzi na postawione pytania:
  ad. 1 W Urzędzie Gminy Czarnożyły oraz w jednostkach podległych nie są
  prowadzone media
  ad. 2 Nie dotyczy
  ad. 3 Nie dotyczy
  ad. 4 mina nie prowadzi dziennika czy czasopisma
  ad. 5 Nie dotyczy
  ad. 2 Wydatki gminy dotyczące promocji w podziale na lata:
  2015 - 11772,30 zł
  2016 - 11772,96 zł
  2017 - 12949,57 zł
  2018 - 16703,35 zł

  --
  pozdrawiam Piotr Kędzia
  Urząd Gminy Czarnożyły
  tel. 43 841 68 05
  fax. 43 841 62 81
  mob. 693 638 568
  e-mail: ug@bip.czarnozyly.pl
  website: www.czarnozyly.pl