Instytucja: 

CZERNIEWICE

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez CZERNIEWICE

  Dzień dobry,

  w nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który
  wpłyną do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną w dn. 17.07.2018 r.,
  poniżej przesyłam odpowiedzi.

  Pozdrawiam,

  Dominik Kępa

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
  Data: Wed, 18 Jul 2018 10:43:15 +0200
  Nadawca: UG Czerniewice - Monika Socha <{{ email }}>
  Adresat: Dominik Kępa - UG Czerniewice <{{ email }}>

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Data: Tue, 17 Jul 2018 10:38:50 -0000
  Nadawca: {{ email }}
  Odpowiedź-Do: {{ email }}
  Adresat: {{ email }}

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
  informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
  osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

  *Tak*

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
  gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
  organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

  *Gazeta samorządowa "Wieści znad Krzemionki", której wydawcą jest Gmina
  Czerniewice*

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

  *http://czerniewice.pl/pl/dla-mieszkanca/kultura-i-sport/gazeta-wiesci-znad-krzemionki*

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
  czy jest on zarejestrowany w sądzie;

  *Gazeta zarejestrowana jest w sądzie*

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  *Gazeta dostępna jest na stronie w formacie pdf. z możliwością pobrania
  każdego numeru:
  **http://czerniewice.pl/pl/dla-mieszkanca/kultura-i-sport/gazeta-wiesci-znad-krzemionki*

  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  *Wydatki na promocję:*

  *2015 - **17 988,31 zł
  *

  *2016 -**19 015,51 zł
  *

  *2017 -**29 958,12 zł
  *

  *2018 - 6 950,73 zł*

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
  adres {{ email }}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
  zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego