Instytucja: 

GIDLE

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej przez GIDLE

  OG.1431.05.2018.KZ

  _Dotyczy:_ wniosku z dnia 17.07.2018 r. o udzielenie informacji
  publicznej na prośbę członków zarząduSieci Obywatelskiej Watchdog Polska

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
  uprzejmie informuję, iż w Urzędzie Gminy Gidle prowadzone są media w
  postaci Samorządowego Portalu Internetowego Gminy Gidle, Biuletynu
  Informacji Publicznej Gmina Gidle oraz Biuletynu Informacyjnego Urzędu
  Gminy Gidle.

  Adres strony Samorządowego Portalu Internetowego Gminy Gidle:
  www.gidle.pl <http://www.gidle.pl> .

  Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gidle prowadzony jest w celu
  powszechnego udostępniania informacji publicznej, link do
  biuletynu:www.gidle.biuletyn.net <http://www.gidle.biuletyn.net>.

  Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Gidle jest zarejestrowany w sądzie, a
  numery biuletynu w formacie pdf dostępne są do wglądu oraz do pobrania
  na stronie www.gidle.pl <http://www.gidle.pl> w zakładce ‘Biuletyn
  Informacyjny’.

  Stronę internetową prowadzą także jednostki organizacyjne Gminy Gidle
  tj. Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Bibliotek Publiczna oraz Szkoły i
  Przedszkola z terenu Gminy, poniżej adresy stron:

  - Gminny Ośrodek Kultury w Gidlachhttp://www.gokgidle.pl/

  - Gminna Bibliotek Publiczna w
  Gidlachhttp://www.gbpgidle.naszabiblioteka.com/

  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gidlachhttps://www.pspgidle.pl/

  - Publiczne Gimnazjum w Gidlach https://pg-gidle.edupage.org/

  (do dnia 31.08.2018 roku)

  - Publiczna Szkoła Podstawowa
  w Ciężkowicachhttps://pspciezkowice.edupage.org/

  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pławniehttp://www.zsgplawno.pl/

  - Publiczne Przedszkole w Gidlachhttps://przedszkolegidle.szkolnastrona.pl/

  -Publiczne Przedszkole w Pławniehttps://przedszkoleplawno.edupage.org/

  Wydatki przeznaczone na promocję Gminy Gidle w latach 2015-2018:
  - rok 20159.777,06 zł
  - rok 201622.487,82 zł
  - rok 201729.247,79 zł
  - plan na rok 201834.500,00 zł.

  Z poważaniem
  Zatoń Kinga
  Urząd Gminy Gidle
  ul. Pławińska 22 |97-540 Gidle
  tel: 34 32 72 027