Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o informację przez NIECHLÓW

  W odpowiedzi na wniosek o informację z dnia 16 lipca 2018 roku informuję:

  Gmina Niechlów jest wydawcą gazety "Nowiny Niechlowskie", która jest
  kwartalnikiem samorządowym.

  Gazeta jest dostępna także w formie cyfrowej pod linkiem www.niechlow.pl

  Gazeta jest zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Legnicy.

  W ostatnim czasie Gmina Niechlów wydała książkę pt. "Ocalić od
  zapomnienia - Kształtowanie się osadnictwa na ziemi niechlowskiej w
  latach 1945-1956". Sponsorami tej publikacji byli: Fundacja KGHM Polska
  Miedź oraz PPZ w Niechlowie.

  pozdrawiam

  Paweł Wróblewski

  UG Niechlów