Instytucja: 

NOWA RUDA

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez NOWA RUDA

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na poniższy wniosek informujemy że:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
  osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

  */Tak (jak poniżej)./*

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
  gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
  organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

  */Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda jest wydawcą miesięcznika drukowanego
  „Wiadomości Gminy Nowa Ruda”./*

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

  */http://gmina.nowaruda.pl/artykuly/76/wiadomosci-gazeta/*

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
  czy jest on zarejestrowany w sądzie;

  */Miesięcznik zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o
  wydawnictwach ciągłych oraz Sądzie Okręgowym w Świdnicy./*

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  */Wszystkie wydania w wersji pdf dostępne są na stronie:/*

  */http://gmina.nowaruda.pl/artykuly/76/wiadomosci-gazeta/*

  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  W związku z udostępnieniem informacji publicznej, odnośnie wydatków
  gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane,
  dołączamy w załączniku dane na lata 2015, 2016, 2017, 2018 w formie
  tabel. Pod uwagę wzięto tylko wydatki na reklamę, emisję materiałów
  filmowych, utrzymanie serwera, strony samorządowej i informacje w
  mediach (np. życzenia). Jeżeli chodzi o sformułowanie _innego typu
  promocję, _jest na tyle nieprecyzyjne, że należałoby je uściślić.

  --

  http://i.imgur.com/zT90j8w.png

  **

  *Barbara Adamska*

  Samodzielne Stanowisko ds. Promocji, Turystyki i Kontaktów z Mediami

  Urząd Gminy Nowa Ruda
  ul. Niepodległości 1 / 57-400 Nowa Ruda

  Telefon: (74) 872 09 27

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji
  obowiązków ustawowych przez Urząd Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 1,
  57-400 Nowa Ruda zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nowa Ruda ul.
  Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
  jest Pan Mateusz Hryckiewicz e-mail: {{ email }} Pani/Pana
  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych
  nałożonych na Jednostki Samorządu Terytorialnego, a także w związku z
  zawartymi umowami i porozumieniami.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku gdy dane
  przetwarzane są na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia
  zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani
  prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
  danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE.

  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
  państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane
  osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji
  lub/i profilowaniu.

  Załączniki