Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez PĄTNÓW

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@patnow.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-17 12:38

  odczytano w dniu 2018-07-17 13:21.

 • Wniosek o informację publiczną - odpowiedź przez PĄTNÓW

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dn. 17.07.2018r.

  Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości wraz z załącznikiem.

  Z poważaniem,

  Anna Pakuła
  Inspektor ds. Zamówień Publicznych,
  Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,
  Kultury i Promocji Gminy
  Urząd Gminy Pątnów
  98-335 Pątnów 48
  gmina@patnow.pl <mailto:gmina@patnow.pl>
  NIP: 832-10-13-648
  Tel (43) 886 52 20/40/50 wewn 20
  (43) 886 52 20 wewn 40
  www.patnow.pl <http://www.patnow.pl/>
  www.patnow.biuletyn.net

  Załączniki