Instytucja: WARTA

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez WARTA

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 17
  lipca 2018 do "gmina gimwarta.home.pl" <gmina@gimwarta.home.pl> z tematem
  "Wniosek o informacje publiczną".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • Odpowiedź na wniosek o informację - Warta przez WARTA

  Urząd Gminy i Miasta w Warcie informuje, że żaden Wydział Urzędu ani
  jednostka organizacyjna gminy i jednostki gminy posiadające osobowość prawną
  nie prowadzą żadnych mediów.

  Ponadto informujemy, że Gmina i Miasto Warta wydatkowało na cele promocyjne
  w mediach tj. w telewizji, prasie, radiu i internecie w 2015, 2016, 2017 i w
  pierwszej połowie 2018 roku środki w kwocie 89.829,19 zł.

  Tomasz Jachowicz

  Kierownik

  Wydział Infrastuktury Turystyczno Sportowej, Zamówień Publicznych, Funduszy
  Unijnych i Promocji

  Urząd Gminy i Miasta w Warcie

  Rynek im. Wł. St. Reymonta 1

  98-290 Warta

  tel. (43) 828 71 15

  e-mail: <mailto:promocja@gimwarta.pl> promocja@gimwarta.pl

 • informacja publiczna przez WARTA

  Witam serdecznie;

  przesyłam odpowiedź na informację publiczną z dnia 16.07.2018r.

  z wyrazami szacunku:

  Lidia Dyjecka

  Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

  Załączniki