Instytucja: 

WIELUŃ

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez WIELUŃ

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-17 12:38

  odczytano w dniu 2018-07-17 12:57.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIELUŃ

  BB.1431.100.2019

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 17 lipca br. informuję, że:

  1. Urząd Miejski w Wieluniu/jednostka organizacyjna gminy/ samorządowa
  osoba prawna nie prowadzą mediów.

  2. Gmina Wielun nie prowadzi dziennika lub czasopisma, wydaje
  okazjonalnie Informator Wieluński-bezpłatny biuletyn gminy, który nie jest
  zarejestrowany w sądzie.

  3. Od roku 2015 do dnia dzisiejszego Gmina Wieluń wydała dwa numery
  Informatora Wieluńskiego, nr 2 jest dostępny:
  http://www.wielun.pl/images/biuletyn/informator2.pdf

  4. Proszę o uszczegółowienie zapytania dotyczącego informacji o
  wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
  lub innego typu promocję (jaką promocję? Wszystkie działania promocyjne czy
  tylko promocja w formie materiałów drukowanych?) w roku 2015, 2016, 2017 i
  do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 r.

  Pozdrawiam,


  Joanna Skotnicka-Fiuk
  Kierownik Biura Burmistrza


  tel. 48 43 886 02 28, 792 237 907
  fax. 48 43 886 02 60
  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Urząd Miejski w Wieluniu
  Plac Kazimierza Wielkiego 1
  98-300 Wieluń
  <http://www.wielun.pl/> www.wielun.pl

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIELUŃ

  BB.1431.100.1.2019

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 17 lipca, złożony w trybie zapytania
  o udzielenie informacji publicznej - dnia 19 lipca udzieliłam Państwu
  wyczerpującej odpowiedzi na Państwa pytania sformułowane w pięciu punktach
  wniosku, jednocześnie zwróciłam się do Państwa o usunięcie braków podania i
  uszczegółowienie punktu 6 wniosku, dotyczącego informacji o wydatkach gminy
  na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu
  promocję, poprzez sprecyzowanie czy chodzi o wszystkie działania promocyjne,
  czy tylko o promocję w formie materiałów drukowanych w roku 2015, 2016, 2017
  i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku ?

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam odpowiedzi na moje zapytanie, nie
  sprecyzowali Państwo treści podania w punkcie 6, a tym samym nie zostały
  uzupełnione braki Państwa podania odnośnie punktu 6.

  W świetle artykułu 64 par.2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
  nieuzupełnienie braków podania w terminie 7 dni od wezwania do jego
  uzupełnienia skutkuje pozostawieniem podania bez rozpoznania, w zakresie
  zapytania sformułowanego w punkcie 6 Państwa wniosku.

  Na zawiadomienie organu o pozostawieniu podania bez rozpoznania zażalenie
  nie przysługuje.

  UWAGA:

  Zgodnie z treścią maila strona nie została pouczona o konsekwencjach
  uchybienia 7- dniowemu terminowi do uzupełnienia braków formalnych podania,
  dlatego też po otrzymaniu maila może wystąpić (musi to zrobić w ciągu 7 dni)
  z wnioskiem o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku w oparciu o art. 58
  KPA.

  Art. 58. § 1. W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę
  zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego
  winy.

  § 2. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia
  ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby
  należy dopełnić czynności, dla której określony był termin. (czyli uzupełnić
  brak podania).

  § 3. Przywrócenie terminu do złożenia prośby przewidzianej w § 2 jest
  niedopuszczalne.

  Pozdrawiam,


  Joanna Skotnicka-Fiuk
  Kierownik Biura Burmistrza


  tel. 48 43 886 02 28, 792 237 907
  fax. 48 43 886 02 60
  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Urząd Miejski w Wieluniu
  Plac Kazimierza Wielkiego 1
  98-300 Wieluń
  <http://www.wielun.pl/> www.wielun.pl

  ________________________________

  Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz.

  ________________________________

  Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w
  korespondencji mailowej jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl.
  Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń. Więcej informacji znajduje się na
  stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

  Informacja zawarta w niniejszej wiadomości oraz załącznikach jest poufna
  oraz objęta tajemnicą korespondencji - została przeznaczona wyłącznie dla
  wyżej wskazanego odbiorcy(ów). Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo,
  zawiadom nadawcę i niezwłocznie usuń wiadomość z systemu - nie jesteś
  uprawniony do jej wykorzystywania, kopiowania oraz ujawniania jakiejkolwiek
  innej osobie. Dziękujemy!

  Information in this message and any attachments is private and confidential
  - it is solely for the above-named recipient(s) only. If this message has
  come to you in error, please notify the sender and delete the message from
  your system immediately - you are not entitled to use it, copy it or
  disclose it to anyone else. Thank you!