Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie poprzez przesłanie następujących informacji:

  - adresu strony internetowej, na której znajdują się orzeczenia dyscyplinarne, wydane wobec sędziów przez tutejszy Sąd,
  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej dat zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu niższej instancji, zapadłego z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu niższej instancji, zapadłego z oskarżenia o czyn zabroniony art. 212 Kodeksu karnego - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Łodzi

  Twoja wiadomość

  Do: Lenart-Szkudlarska Aldona
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 02:48:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:39:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Łodzi

  Twoja wiadomość

  Do: Arkuszewski Łukasz
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 02:48:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:54:59 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Łodzi

  Twoja wiadomość

  Do: Stalski Przemysław
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 10 sierpnia 2017 12:48:11 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód

  została przeczytana: 10 sierpnia 2017 19:15:05 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód.

 • Pismo Prezesa SA w Łodzi AV-0164-105/17 dotyczące wniosku z dnia 11.08.17 r. o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Łodzi

  Dzień dobry

  W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2017 roku o nr AV-0164-105/17 stanowiące odpowiedź na wniosek z dnia 11 sierpnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej.

  Pozdrawiam

  Proszę o potwierdzenie przeczytania tej wiadomości.

  Przemysław Stalski
  Zastępca Kierownika
  Oddziału Administracyjnego
  Sądu Apelacyjnego w Łodzi
  tel.: (42) 68 50 642
  fax: (42) 20 91 172
  e-mail: przemyslaw.stalski@lodz.sa.gov.pl<mailto:przemyslaw.stalski@lodz.sa.gov.pl>
  www.lodz.sa.gov.pl<http://www.lodz.sa.gov.pl>

  Załączniki

 • Nieprzeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Łodzi

  Twoja wiadomość

  Do: Grabia Dagmara
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 02:48:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została usunięta nieprzeczytana: 1 września 2017 08:21:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.