Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek - Prez. 008-294/17 przez Sąd Okręgowy w Katowicach

  Szanowni Państwo

  W załączeniu uprzejmie przekazuję pismo Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 24.08.2017 r., nr

  Prez. 008-294/17 wraz z załącznikami.

  Jednocześnie informuję, że załączniki zostaną przesłane w trzech wiadomościach.

  Gabriela Wiśniewska
  st. inspektor

  Oddział Administracyjny
  Sąd Okręgowy w Katowicach

  tel. (32) 78-36-796

  Załączniki

 • 1 załącznik do pisma Prez. 008-294/17 przez Sąd Okręgowy w Katowicach

  Szanowni Państwo

  W załączeniu uprzejmie przekazuję pierwszy załącznik do pisma Prez. 008-294/17.

  Gabriela Wiśniewska
  st. inspektor

  Oddział Administracyjny
  Sąd Okręgowy w Katowicach

  tel. (32) 78-36-796

  Załączniki

 • 2 załącznik do pisma Prez. 008-294/17 przez Sąd Okręgowy w Katowicach

  Szanowni Państwo

  W załączeniu uprzejmie przekazuję drugi załącznik do pisma Prez. 008-294/17.

  Gabriela Wiśniewska
  st. inspektor

  Oddział Administracyjny
  Sąd Okręgowy w Katowicach

  tel. (32) 78-36-796

  Załączniki

 • 3 załącznik do pisma Prez. 008-294/17 przez Sąd Okręgowy w Katowicach

  Szanowni Państwo

  W załączeniu uprzejmie przekazuję trzeci załącznik do pisma Prez. 008-294/17.

  Gabriela Wiśniewska
  st. inspektor

  Oddział Administracyjny
  Sąd Okręgowy w Katowicach

  tel. (32) 78-36-796

  Załączniki