Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez Sąd Okręgowy w Legnicy

  Szanowni Państwo,

  Odpowiadając na wniosek z dnia 11 sierpnia 2017 roku w załączeniu uprzejmie przedstawiam:

  - rejestr umów zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 roku do 31 lipca 2017 roku,

  - skany orzeczeń wydanych w 2017 roku w wyniku wniesienia apelacji od orzeczeń sądów I instancji zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego,

  - skany orzeczeń wydanych w 2017 roku w wyniku wniesienia apelacji od orzeczeń sądów I instancji zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 212 Kodeksu karnego,
  Jednocześnie informuję, że dokumentacja przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych w Sądzie Okręgowym w Legnicy oraz wystąpienia, wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających będzie publikowana na stronie: https://www.legnica.so.gov.pl/kontrole-zewnetrzne,m,m1,212,222.
  Ponadto informuję, że Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy nie prowadzi kalendarza spotkań. W lipcu 2017 roku nie odbył żadnego spotkania z osobami spoza Sądu.

  Z poważaniem,

  Grzegorz Mastalerz
  kierownik Oddziału Administracyjnego
  w Sądzie Okręgowym w Legnicy

  tel. 76 7545015, 609527915

  Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

  Załączniki