Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • A-061-97/17 przez Sąd Okręgowy w Białymstoku

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 sierpnia 2017 roku o udostępnienie do informacji publicznej w załączeniu uprzejmie przesyłam:

  * rejestr umów zawartych przez Sąd Okręgowy w Białymstoku od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 lipca 2017 roku
  * zanonimizowane orzeczenia wraz z uzasadnieniem wydane w sprawach Sądu Okręgowego w Białymstoku w 2017 roku o sygnaturach akt VIII Ka 293/17, VIII Ka 120/17 w 2017 roku dot. czynu zabronionego z art. 212 kk. Jednocześnie informuję, iż w tutejszym Sądzie nie odnotowano zakończonych spraw dotyczących art. 231 kk.

  Ponadto informuję, iż:

  * dokumentacja przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych w Sądzie Okręgowym w Białymstoku nie jest zamieszczana na stronie internetowej Sądu,
  * Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniach 3-14 lipca 2017 roku nie odbył żadnego spotkania, a w okresie od 17-31 lipca 2017 roku przebywał na urlopie wypoczynkowym.

  Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Białymstoku
  Wytwarzający: Kierownicy Oddziałów/Kierownicy Sekretariatów Wydziałów III Karnego i VIII Karnego Odwoławczego
  Udostępniający: Monika Wierciszewska

  z poważaniem

  Monika Wierciszewska

  Inspektor

  Oddział Administracyjny

  Sąd Okręgowy w Białymstoku

  tel. 85 7459 209

  e-mail: oa@bialystok.so.gov.pl<mailto:oa@bialystok.so.gov.pl>

  Załączniki