Instytucja: 

Sąd Okręgowy w Łomży

 Monitoring: 

Monitoring sądów okręgowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • A-061-44/17 dot. wniosku - Sąd Okręgowy w Łomży przez Sąd Okręgowy w Łomży

  W załączeniu przesyłam pismo Prezesa SO w Łomży.

  Z poważaniem,

  Edyta Bogdziewicz

  Inspektor

  Sekretariat Prezesa

  tel. 86 215 42 53

  e-mail: {{ email }}<mailto:{{ email }}>

  SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY

  ul. Dworna 16, 18-400 Łomża

  tel. 86 215 42 48, 86 216 62 81 do 84

  http://www.lomza.so.gov.pl/

  Załączniki

  • A-061-44-17.pdf
 • A-061-44/17 przez Sąd Okręgowy w Łomży

  Dzień dobry

  W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży A-061-44/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r.

  Anna Agnieszka Matejkowska

  Inspektor

  Oddział Administracyjny i Finansowy

  tel. 86 215 42 52

  e-mail: {{ email }}<mailto:{{ email }}>

  SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY

  ul.Dworna16, 18-400 Łomża

  tel. 86 215 42 48, 86 216 62 81 do 84

  http://www.lomza.so.gov.pl/

  Załączniki

  • doc03553620170825140945.pdf
 • Not read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Łomży

  Twoja wiadomość

  Do: Chrzanowska Monika
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:21:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została usunięta nieprzeczytana: 24 maja 2019 07:52:01 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.