Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odp. 066 38 17 przez Sąd Okręgowy w Sieradzu

  Pozdrawiam

  Agnieszka Krawczyk

  Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego

  Sądu Okręgowego w Sieradzu

  KADRY

  tel. 43 82 66 651

  email: agnieszka.krawczyk@sieradz.so.gov.pl<mailto:agnieszka.krawczyk@sieradz.so.gov.pl>

  Załączniki

 • Re: odp. 066 38 17 przez Szymon_Osowski

  Szanowni Państwo,

  W zakresie wykazania przez nas szczególnie istotnego interesu publicznego wskazujemy, że naszym zdaniem wniosek dotyczy informacji publicznej prostej.

  Z poważaniem,

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk, członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odp. na inf. publ przez Sąd Okręgowy w Sieradzu

  Pozdrawiam

  Agnieszka Krawczyk

  Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego

  Sądu Okręgowego w Sieradzu

  KADRY

  tel. 43 82 66 651

  email: agnieszka.krawczyk@sieradz.so.gov.pl<mailto:agnieszka.krawczyk@sieradz.so.gov.pl>

  Załączniki