Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Słupsku

  Twoja wiadomość

  Do: boi@slupsk.so.gov.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-08-11 03:21

  odczytano w dniu 2017-08-16 07:36.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Słupsku

  Dzień dobry

  A-0143-77/17

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 21 sierpnia 2017 r. nr A-0143-77/17 z załącznikiem.

  Pozdrawiam

  Magdalena Miklińska
  Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
  Sądu Okręgowego w Słupsku
  tel. (59) 8469440
  e-mail: administracja2@slupsk.so.gov.pl

  SĄD OKRĘGOWY W SŁUPSKU
  76-200Słupsk,ul.Zamenhofa7
  Telefon: (0-59) 842-83-25 Fax.: (0-59) 842-83-01
  e-mail: poczta@slupsk.so.gov.pl;boi@slupsk.so.gov.pl
  www.slupsk.so.gov.pl

  Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. W przypadku gdyby otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę usunąć jej treść oraz jak najszybciej poinformować o tym fakcie nadawcę. Kopiowanie, i/lub przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mail'u przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione.

  Załączniki