Instytucja: 

Sąd Okręgowy w Suwałkach

 Monitoring: 

Monitoring sądów okręgowych

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Suwałkach

  Twoja wiadomość

  Do: Uściłko Iwona
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 01:21:12 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 05:19:25 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany.

 • Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Suwałkach

  Twoja wiadomość

  Do: Klekotko Anna
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:21:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:19:33 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • odpowiedź na wniosek przez Sąd Okręgowy w Suwałkach

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 18 sierpnia 2017 r. RW-060-21/17 stanowiące odpowiedź na wniosek z dnia 11.08.2-017 r.

  Z poważaniem
  Ewa Michałowska
  Starszy inspektor ds. biurowości
  Sądu Okręgowego w Suwałkach

  Załączniki

  • CCE20170821_0000.pdf
 • Not read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Suwałkach

  Twoja wiadomość

  Do: Bierdzio Marta
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:21:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została usunięta nieprzeczytana: 20 lutego 2019 09:37:49 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.