Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Adm-028-112/17 przez Sąd Okręgowy w Szczecinie

  Witam

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie
  z dnia 17 sierpnia 2017 roku nr Adm-028-112/17.

  Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania załącznika.

  Dziękuję i pozdrawiam

  Agnieszka Plichta

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sądu Okręgowego w Szczecinie

  ul. Kaszubska 42

  70-952 Szczecin

  tel. 091 48-55-336

  faks 091 48-55-524

  __________ Informacja programu ESET Endpoint Antivirus, wersja silnika
  detekcji 15930 (20170817) __________

  Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Endpoint Antivirus.

  http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

  Załączniki

 • Adm-028-112/17 przez Sąd Okręgowy w Szczecinie

  Witam

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie
  z dnia 25 sierpnia 2017 roku nr Adm-028-112/17 wraz z załącznikiem.

  Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania załączników (do tego e-maila
  łącznie winny być dwa załączniki)

  Dziękuję i pozdrawiam

  Agnieszka Plichta

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sądu Okręgowego w Szczecinie

  ul. Kaszubska 42

  70-952 Szczecin

  tel. 091 48-55-336

  faks 091 48-55-524

  __________ Informacja programu ESET Endpoint Antivirus, wersja silnika
  detekcji 15973 (20170825) __________

  Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Endpoint Antivirus.

  http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

  Załączniki