Instytucja: 

Sąd Okręgowy w Świdnicy

 Monitoring: 

Monitoring sądów okręgowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • A 064-85.1/17 przez Sąd Okręgowy w Świdnicy

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na Wasz wniosek z dnia 11 sierpnia 2017 r.

  Marcin Pernach
  z-ca kierownika
  Oddziału Administracyjnego
  Sądu Okręgowego
  w Swidnicy
  tel. 074-851-82-27

  Załączniki

  • A_064_85_17-08092017112344.pdf
  • IV_KA_13_17-08092017105531.pdf
  • IV_KA_70_17-08092017105714.pdf
  • IV_KA_161_17-08092017105642.pdf
  • IV_KA_181_17-08092017105746.pdf
  • IV_KA_226_17-08092017105417.pdf
  • IV_KA_243_17-08092017105446.pdf
  • IV_KA_293_17-08092017105805.pdf
  • IV_KA_366_16-08092017105309.pdf
  • IVKA_59_17-08092017105101.pdf
  • rejestr_umow-08092017111053.pdf
 • A 064-85/17 przez Sąd Okręgowy w Świdnicy

  W załączeniu przesyłam odp. na wniosek z dnia 11 sierpnia 2017 r.

  Marcin Pernach
  z-ca kierownika
  Oddziału Administracyjnego
  Sądu Okręgowego
  w Swidnicy
  tel. 074-851-82-27

  Załączniki

  • A_064_85_17-21082017134208.pdf