Instytucja: 

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

 Monitoring: 

Monitoring sądów okręgowych

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-08-11 03:21

  odczytano w dniu 2017-08-11 12:00.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

  Biuro Obsługi Interesanta uprzejmie informuje, że mail został przekazany do sekretariatu Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
  {{ email }}

  Z poważaniem

  ___________________________

  Ewa Tokarska
  Biuro Obsługi Interesanta
  Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
  ul. Sienkiewicza 27
  39-400 Tarnobrzeg
  tel.
  (0-15) 68-82-514 do 517
  fax. (0-15) 688-26-78

 • A.058-47/17 przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

  Dzień dobry,

  w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Okręgowego w
  Tarnobrzegu z dnia 14 sierpnia 2017 roku (A.058-47/17).

  Z poważaniem

  Ewa Malecki

  Sekretarz Sądu Okręgowego

  w Tarnobrzegu

  Załączniki

  • A.058-47-17.pdf
 • A.058-47/17 przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

  Dzień dobry,
  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 14 września 2017 roku nr A.058-47/17 wraz z załącznikami, stanowiące odpowiedź na wniosek nadesłany pocztą elektroniczną w dniu 11 sierpnia 2017 roku.

  Z poważaniem
  Monika Adamczyk
  Inspektor

  Załączniki

  • Rejestr_Umów_SEKRETARIAT_SYREKTORA.docx
  • Umowy_2017.doc
  • umowy_2017.xls
  • A.058-4717.pdf
  • II_Ka_517.pdf
  • II_Ka_18117.pdf