Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Toruniu

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: boi@torun.so.gov.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: 2017-08-11 03:21

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • odpowiedź na wniosek z dnia 11.08.2017 r. / sygn. A-065-63/17 przez Sąd Okręgowy w Toruniu

  Dzień dobry.

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 sierpnia 2017 r. o udostępnienie
  informacji publicznej, w załączeniu uprzejmie przedstawiam pismo Pani
  Katarzyny Borowy Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Toruniu.

  Ewelina Gawron

  Sąd Okręgowy w Toruniu

  Oddział Administracyjny

  Tel. (056) 610 56 09

  Załączniki

 • Re: odpowiedź na wniosek z dnia 11.08.2017 r. / sygn. A-065-63/17 przez Szymon_Osowski

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na pismo z 14 sierpnia 2017 r., znak A-065-63/17, wskazujemy, że pytanie związane z kontrolami dotyczyło obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 3 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 6 lit 1 tiret drugie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Równocześnie wskazujemy, iż obowiązek publikowania tych dokumentów w Biuletynach Informacji Publicznej wszedł w życie 1 stycznia 2004 r. Zatem pytanie dotyczyło całego okresu w jakim Sąd Okręgowy istniał i był zobowiązany do wykonania tego obowiązku.
  Odnośnie kalendarza to pytanie dotyczyło udostępnienia dokumentu (w tym elektronicznego), który zawiera informacje o spotkaniach Prezesa Sądu we wskazanym okresie.

  Z poważaniem,

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk, członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  To jest tylko szablon wiadomości. Wiadomość nie została wysłana do instytucji.
 • Odpowiedź na wniosek przez Sąd Okręgowy w Toruniu

  Dzień Dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 11 sierpnia 2017 r.

  Violetta Łubkowska - inspektor SO

  Załączniki