Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Żarach

 Monitoring: 

Monitoring sądów rejonowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Żarach

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-08-11 03:24

  odczytano w dniu 2017-08-11 06:58.

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Żarach

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11.08.2017 03:24

  odczytano w dniu 22.08.2017 12:04.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Żarach

  OA – 061 – 22/17

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 11 sierpnia 2017r.:
  Ad. 1) przesyłam rejestr umów zawartych w imieniu Sądu Rejonowego w Żarach - w załączeniu;
  Ad. 2) informuję, iż Sąd Rejonowy w Żarach nie prowadzi strony internetowej na której zamieszczana jest dokumentacja przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych w sądzie oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających;
  Ad. 3) informuję, iż nie jest prowadzony kalendarz spotkań prezesa;
  Ad. 4) informuję, iż w 2017 roku, w Sądzie Rejonowym w Żarach nie wydano orzeczeń o czyn zabroniony z art. 231 Kk;
  Ad. 5) informuję, iż w 2017r. w Sądzie Rejonowym w Żarach wydano jedno orzeczenie o czyn zabroniony z art. 212 Kk, którego skan przesyłam jako załącznik.

  Na zarządzenie Wiceprezesa Sądu

  Anna Zawiślak
  Inspektor
  Sądu Rejonowego
  w Żarach
  Tel.: 68 36 35 329

  Załączniki

  • IIK_202-16.pdf
  • Kopia_Rejestr_umów_2017.xlsx