Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez Sąd Rejonowy we Wschowie

  W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 11 sierpnia 2017r. przesyłam w
  załączeniu pismo przewodnie wraz ze skanami wyroków, które wydano w Sądzie
  Rejonowym we Wschowie.

  Pozdrawiam

  Monika Chodorowska

  Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

  Sądu Rejonowego we Wschowie

  Tel: (65) 5401523 / 604 474 436

  Fax: (65) 5408414

  e-mail: <mailto:m.chodorowska@wschowa.sr.gov.pl>
  m.chodorowska@wschowa.sr.gov.pl

  Załączniki

 • FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy we Wschowie

  Dzień Dobry,

  W ślad za pismem z dnia 16.08.2017r., sygn. SSA-051-32/2017, w załączeniu
  przesyłam rejestr umów dla SR Wschowa.

  Pozdrawiam

  Sylwia Pełka

  Zastępująca Kierownika Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

  Sądu Rejonowego we Wschoeir

  Załączniki