Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • OA. 052 - 227/17 przez Sąd Rejonowy w Legnicy

  Dzień Dobry!

  Uprzejmie przedstawiam pismo Pani Prezes tut. sądu z dnia 11 sierpnia 2017r. nr OA. 052 - 227/17.

  Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres:

  oddzial.administracyjny@legnica<mailto:oddzial.administracyjny@legnica>. sr.gov.pl

  Pozdrawiam: Marzena Socha

  specjalista

  w Oddziale Administracyjnym

  Sądu Rejonowego w Legnicy

  Załączniki

 • OA. 052-227/17 Decyzja Nr 4/17 przez Sąd Rejonowy w Legnicy

  Dzień Dobry!

  Uprzejmie przedstawiam pismo Pani Prezes tut. sądu z dnia 29 sierpnia 2017r., znak jak wyżej.

  Proszę o potwierdzenie otrzymania pisma na adres:

  oddzial.administracyjny@legnica.sr.gov.pl<mailto:oddzial.administracyjny@legnica.sr.gov.pl>

  Pozdrawiam: Marzena Socha

  specjalista

  w Oddziale Administracyjnym

  Sądu Rejonowego w Legnicy

  Załączniki