Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

  Twoja wiadomość

  Do: boi@grodzisk.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-08-11 03:24

  odczytano w dniu 2017-08-11 09:01.

 • Adm-411-326/17 RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

  Dzień dobry,

  Uprzejmie przesyłam pismo Adm-411-326/17 stanowiące odpowiedź na poniższy wniosek

  Z poważaniem
  -------------------------------------------------------------
  Mariola Zaliwska
  Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
  Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim
  tel. 22 77-09-210
  fax 22 77-09-258
  email: sr.gm@grodzisk.sr.gov.pl

  Załączniki