Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Pismo inf. w sprawie wniosku z dnia 11.08.2017 r. przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

  Dzień dobry,?

  w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo z dnia 22.08.2017 r., znak Adm.-0183-29/17.

  --

  Z poważaniem,

  Paulina Rechnio

  Inspektor

  Zastępca Kierownika Oddziału

  Oddział Administracyjny

  e-mail: paulina.rechnio@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

  tel. 25 756 49 66 | fax 25 756 49 40

  ----------------------------------------------------

  Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

  ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

  tel. 25 756 49 00 | fax: 25 756 49 40

  http://minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

  UWAGA: Ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice
  przedsiębiorstwa i przeznaczone tylko do wiadomości adresata. Zabrania
  się kopiowania oraz udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez
  osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliście Państwo ten dokument przez
  pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy. Dziękujemy.

  Załączniki

 • Odp. na wniosek z dnia 11.08.2017 r. przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

  ?Dzień dobry,

  w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa z dnia 29 sierpnia 2017 roku, znak Adm.-0183-29/17.

  --

  Z poważaniem,

  Paulina Rechnio

  Inspektor

  Zastępca Kierownika Oddziału

  Oddział Administracyjny

  e-mail: paulina.rechnio@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

  tel. 25 756 49 66 | fax 25 756 49 40

  ----------------------------------------------------

  Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

  ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

  tel. 25 756 49 00 | fax: 25 756 49 40

  http://minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

  UWAGA: Ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice
  przedsiębiorstwa i przeznaczone tylko do wiadomości adresata. Zabrania
  się kopiowania oraz udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez
  osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliście Państwo ten dokument przez
  pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy. Dziękujemy.

  Załączniki