Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Oławie

  Twoja wiadomość

  Do: Ziółkowska Małgorzata
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:23:22 (UTC+01:00) Belgrad, Bratysława, Budapeszt, Lublana, Praga

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 08:25:15 (UTC+01:00) Belgrad, Bratysława, Budapeszt, Lublana, Praga.

 • Nieprzeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Oławie

  Twoja wiadomość

  Do: Hyk Małgorzata
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:23:22 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została usunięta nieprzeczytana: 16 sierpnia 2017 08:23:01 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • A.003-95/17 przez Sąd Rejonowy w Oławie

  W załączeniu uprzejmie przesyłam Informację publiczną udzieloną odnośnie wniosku z dnia 11 sierpnia 2017 r.

  Z poważaniem
  Małgorzata Greczyło

  Z-ca Kierownika
  Oddziału Administracyjnego
  Sądu Rejonowego w Oławie
  ul. 11 Listopada 12
  55-200 Oława
  e-mail: malgorzata.greczylo@olawa.sr.gov.pl<mailto:malgorzata.greczylo@olawa.sr.gov.pl>
  tel. 71 74 99 400
  fax: 71 74 99 401

  Załączniki