Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Gorlicach

  Twoja wiadomość

  Do: boi@gorlice.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-08-11 03:26

  odczytano w dniu 2017-08-11 08:25.

 • informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Gorlicach

  Dzień Dobry,
  stosowanie do wniosku przesłanego drogą elektroniczną w dniu 11 sierpnia 2017r. przedstawiam:
  - skan umów zawartych w imieniu tut. Sądu od 1.01.2017r. do 31.07.2017r.,
  - adres strony internetowej sądu to: www.gorlice.sr.gov.pl
  - Prezes tut. Sadu nie odbywał spotkań służbowych w miesiącu lipcu 2017r. , gdyż przebywał na urlopie wypoczynkowym,
  - 2 skany orzeczeń karnych o czyn z art. 212 kk, informując iż nie było wydawanych w 2017r. orzeczeń o czyn z art. 231 kk

  Anna Gąsior / zastępująca Kierownika Administracyjnego tut. Sądu/

  Załączniki