Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Olkuszu

  Twoja wiadomość

  Do: poi@olkusz.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-08-11 03:26

  odczytano w dniu 2017-08-11 08:45.

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Olkuszu

  Twoja wiadomość

  Do: poi@olkusz.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-08-11 03:26

  odczytano w dniu 2017-08-11 10:43.

 • Adm.-0144-38/17 przez Sąd Rejonowy w Olkuszu

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa tut. Sądu z dnia 14.08.2017r.
  dotyczące wniosku z 11.08.2017 r.

  --
  Ewa Strojna-Podlejska
  Oddział Administracyjny

  Sąd Rejonowy w Olkuszu
  ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45
  32-300 Olkusz
  tel. (32) 626-11-28
  e-mail: administracja@olkusz.sr.gov.pl

  Załączniki

 • Adm.-0144-38/17 przez Sąd Rejonowy w Olkuszu

  W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z 11.08.2017
  r.

  --
  Ewa Strojna-Podlejska
  Oddział Administracyjny

  Sąd Rejonowy w Olkuszu
  ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45
  32-300 Olkusz
  tel. (32) 626-11-28
  e-mail: administracja@olkusz.sr.gov.pl

  Załączniki