Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: administracja@busko.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: 2017-08-11 03:27

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju

  Dzień dobry,

  W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na powyższy wniosek z dnia
  11 sierpnia 2017 r. o udzielenie informacji publicznej, wraz z
  załącznikami.

  Z poważaniem,
  Elżbieta Dziewirz
  protokolant sądowy

  Oddział Administracyjny
  Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju
  ul. Kościuszki 5
  28-100 Busko-Zdrój
  tel. 41 246 28 25

  Załączniki