Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Bytowie

  Twoja wiadomość

  Do: administracja@bytow.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-08-11 03:27

  odczytano w dniu 2017-08-11 08:35.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Bytowie

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na poniższego maila oraz wykonując zarządzenie Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Bytowie uprzejmie informuję że:
  - Sąd Rejonowy w Bytowie jest małym sądem funkcjonalnym nie posiadającym komórki finansowej ( księgowości) . Umowy w zakresie funkcjonowania
  tut. Sądu zawierane są przez Sąd Okręgowy w Słupsku;
  - Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli przeprowadzanych w Sądzie nie jest udostępniana na stronie internetowej Sądu;
  - Prezes Sądu nie prowadzi kalendarza spotkań;
  - W 2017 r. nie było spraw z art. 231 Kodeksu karnego;
  - W 2017 r. nie było spraw z art. 212 Kodeksu karnego.

  Z poważaniem:
  Bożena Tokarczyk
  Kierownik
  Samodzielnej Sekcji Administracyjnej,
  Sąd Rejonowy w Bytowie
  tel. (59) 8228199; fax (59) 8223556
  e-mail: administracja@bytow.sr.gov.pl