Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Działdowie

  Dzień dobry

  Z polecenia Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Działdowie , informuję , iż tutejszy Sąd jest tzw. sądem funkcjonalnym i nie może samodzielnie podpisywać umów. W związku z tym zapytanie przekazano Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Elblągu wykonującego zadania Dyrektora Sądu Rejonowego w Działdowie w celu przedstawienia danych objętych wnioskiem. Odpowiedź będzie możliwa po uzyskaniu tych danych.

  Monika Gorczyńska
  Samodzielna Sekcja Administracyjna
  Sądu Rejonowego w Działdowie

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Działdowie

  Dzień dobry

  Z polecenia pana Prezesa Sądu Rejonowego w Działdowie w załączeniu przesyłam odpowiedzi na żądaną informację publiczną oraz rejestr umów zawartych w imieniu Sądu.

  Monika Gorczyńska
  Samodzielna Sekcja Administracyjna
  Sądu Rejonowego w Działdowie

  Załączniki