Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • A-067-21/17 przez Sąd Rejonowy w Giżycku

  A-067-21/17

  W nawiązaniu do poniższego maila w załączeniu przesyłam odpowiedź udzieloną przez Prezesa Sądu Rejonowego w Giżycku wraz z załącznikami.

  Z poważaniem

  Dorota Jaworowska

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sądu Rejonowego w Giżycku

  tel. 87 429 82 11, faks 87 429 82 10

  e-mail: oddzial.administracyjny@gizycko.sr.gov.pl

  ________________________________
  ?
  [https://poczta.wroclaw.sa.gov.pl/owa/service.svc/s/GetPersonaPhoto?email=sprawa-2905%40fedrowanie.siecobywatelska.pl&UA=0&size=HR96x96]
  w imieniu
  sprawa-2905@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Pt 2017-08-11 03:27
  Skrzynka odbiorcza
  Do:
  DG-4042_Oddział Administracyjny SR Giżycko;
  ...
  Nadawca wiadomości zażądał potwierdzenia przeczytania. Aby wysłać potwierdzenie, kliknij tutaj.
  Pobierz wszystkie
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2905@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  Załączniki

 • A-067-21/17 przez Sąd Rejonowy w Giżycku

  A-067-21/17

  Z uwagi na ograniczoną pojemność poczty elektronicznej - dalsza część załączników do sprawy A-067-21/17

  Z poważaniem

  Dorota Jaworowska

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sądu Rejonowego w Giżycku

  tel. 87 429 82 11, faks 87 429 82 10

  e-mail: oddzial.administracyjny@gizycko.sr.gov.pl

  ________________________________

  Załączniki