Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Grajewie

  Twoja wiadomość

  Do: Sulewska Anita
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:28:36 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • A-061-17/17-odpowiedź na informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Grajewie

  W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Grajewie z dnia 23 sierpnia 2017r. Nr Prez. A-061-17/17 stanowiące odpowiedź na informację publiczną z dnia 11 sierpnia 2017r.

  Anita Sulewska

  Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

  Sąd Rejonowy w Grajewie

  tel. 86 272 02 81

  e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl

  Załączniki