Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Końskich

  Końskie, dnia 21 sierpnia 2017r.

  Dzień dobry.

  Z upoważnienia Prezesa Sądu Rejonowego w Końskich zwracam się z
  prośbą o sprecyzowanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w
  ppkt 1 tj. rejestru umów, a w szczególności, jakich umów dotyczy wniosek.

  Anita Szmidt
  Sekretariat Prezesa
  Sądu Rejonowego w Końskich
  tel. 0-41 372 27 02 wew. 54

 • Informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Końskich

  Końskie, dnia 24 sierpnia 2017r.

  Dzień dobry.

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes Sądu rejonowego
  w Końskich Nr Prez. Adm. 0144-15/17 z dnia 23 sierpnia 2017r. dotyczące
  udzielenia informacji publicznej wraz z załącznikami.

  Z poważaniem,

  Anita Szmidt

  Sekretariat Prezesa

  Sądu Rejonowego w Końskich

  tel. 041 372 27 02 wew. 54.

  W dniu 2017-08-21 o 15:44, administracja pisze:

  Załączniki

 • Informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Końskich

  Końskie, dnia 24 sierpnia 2017r.

  Dzień dobry.

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes Sądu rejonowego
  w Końskich Nr Prez. Adm. 0144-15/17 z dnia 23 sierpnia 2017r. dotyczące
  udzielenia informacji publicznej wraz z załącznikami.

  Z poważaniem,

  Anita Szmidt

  Sekretariat Prezesa

  Sądu Rejonowego w Końskich

  tel. 041 372 27 02 wew. 54.

  Załączniki

 • Informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Końskich

  Końskie, dnia 24 sierpnia 2017r.

  Dzień dobry.

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes Sądu rejonowego
  w Końskich Nr Prez. Adm. 0144-15/17 z dnia 23 sierpnia 2017r. dotyczące
  udzielenia informacji publicznej wraz z załącznikami.

  Z poważaniem,

  Anita Szmidt

  Sekretariat Prezesa

  Sądu Rejonowego w Końskich

  tel. 041 372 27 02 wew. 54.

  Załączniki

 • Re: Informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Końskich

  Końskie, dnia 25 sierpnia 2017r.

  Dzień dobry.

  Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomość dotyczącej
  udzielenia informacji publicznej, która została do Państwa wysłana w
  dniu wczorajszym tj. 24 sierpnia 2017r.

  Z poważaniem,
  Anita Szmidt
  Sekretariat Prezesa
  Sądu Rejonowego w Końskich
  tel. 041 372 27 02 wew. 54.

 • Fwd: FW: Informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Końskich

  Przekazuje wiadomość przekazaną przez Sąd Rejonowy w Końskich.

  Karol Breguła
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  -------- Przekierowana wiadomość -------
  Od:: "Katarzyna Batko-Tołuć" <katarzyna.batko@siecobywatelska.pl>
  Do:: karol.bregula@siecobywatelska.pl
  Wysłany:: 25 sierpnia 2017 22:02
  Temat:: FW: Informacja publiczna

  Załączniki

 • Re: Informacja publiczna przez Szymon_Osowski

  Szanowni Państwo,

  Potwierdzam otrzymanie tego maila.

  Z poważaniem,

  Szymon Osowski