Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie

  Dzień dobry,

  Zgodnie z zarządzeniem Pani Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 11
  sierpnia 2017 roku proszę o sprecyzowanie wniosku z dnia 11 sierpnia 2017
  roku o udostępnienie informacji publicznej poprzez:

  . podanie jakiego rodzaju umów wskazanych w punkcie 1 ten wniosek
  dotyczy,

  . jakiego rodzaju kontroli przeprowadzonych w Sądzie wskazanych w
  punkcie 2 wniosek dotyczy,

  . jakiego rodzaju spotkań Prezesa Sądu wskazanych w punkcie 3
  wniosek dotyczy,

  . a także odnośnie punktu 4 i 5 wniosku czy dotyczy on wyłącznie
  wyroków wydanych przez Sąd czy także sporządzonych do nich uzasadnień, a
  także czy dotyczy tylko orzeczeń prawomocnych czy także nieprawomocnych,

  Proszę o informację w terminie 7 dni pod rygorem nieuwzględnienia wniosku na
  adres: administracja@koszalin.sr.gov.pl

  Z poważaniem:

  Kamila Giedrowicz

  Kierownik

  Oddziału Administracyjnego

  Sądu Rejonowego

  w Koszalinie

 • Prez.A-052-170/17 przez Sąd Rejonowy w Koszalinie

  W załączeniu pismo z dnia 20 września 2017 roku

  Załączniki