Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Obornikach

 Monitoring: 

Monitoring sądów rejonowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - przez Sąd Rejonowy w Obornikach

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3.txt
 • Re: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Obornikach

  Dzień dobry
  Uprzejmie informuję, iż Sąd Rejonowy w Obornikach jest sądem
  funkcjonalnym, a Dyrektorem jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Poznaniu.
  Adres strony internetowej Sądu Rejonowego w Obornikach :
  www.oborniki.sr.gov.pl.
  Na stronie internetowej Sąd Rejonowy w Obornikach nie zamieszcza
  dokumentacji z przebiegu i efektów kontroli, wystąpień, stanowisk,
  wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających.
  W dniu 26.07.2017 roku odbyło się spotkanie Prezesa tut. Sądu z Prezesem
  Sądu Okręgowego w Poznaniu
  W 2017 roku nie wydano dotychczas orzeczeń z art. 231 kk.
  W dniu 22.06.2017 roku w sprawie II K 448/16 zostało wydane
  postanowienie z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 kk gdzie zostało
  umorzone postępowanie z uwagi na odstąpienie oskarżyciela prywatnego od
  oskarżenia.

  Na zarządzenie Prezesa Sądu
  Kierownik Samodzielnej sekcji Administracyjnej
  Sądu Rejonowego
  w Obornikach
  Elżbieta Saroska

  W dniu 2017-08-11 03:27, {{ email }} pisze: