Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Ostródzie

 Monitoring: 

Monitoring sądów rejonowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
  - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
  - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - przez Sąd Rejonowy w Ostródzie

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_AHuDdX6.txt
 • Re: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Ostródzie

  Dzień dobry.

  Uprzejmie informuję, że Państwa e-mail został przekazany według
  właściwości do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Ostródzie

  St. Inspektor Monika Małż
  Biuro Obsługi Interesnata
  Sądu Rejonowego w Ostródzie

  W dniu 2017-08-11 o 03:27, {{ email }} pisze:

 • odpowiedź Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie przez Sąd Rejonowy w Ostródzie

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub łączami):
  S20C-417082312490

  Dzień dobry
  W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Pana Prezesa Sądu Rejonowego
  w Ostródzie na Państwa wniosek z 11.08.2017 r. o udzielenie informacji
  publicznej.

  --
  z poważaniem
  Inspektor Małgorzata Stolarska
  Oddz. Administracyjny Sądu Rejonowego w Ostródzie

  Załączniki

  • S20C-417082312490.pdf